Privacyverklaring Zuiver & Ontspannen

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel

In onze praktijk bieden wij schoonheids- en massage diensten aan. Tijdens ons intake gesprek verwerken wij privacygevoelige informatie, de zogenaamde persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en volgens de privacywetgeving van 25-05-2018 met jouw gegevens om te gaan.
Daarom houden wij onderstaande punten aan:

 • Onze website www.zuiverenontspannen.nl is bereikbaar via een veilige verbinding. (Zie ook het slotje bij de url)
 • Via deze privacyverklaring vermelden wij voor welke doeleinden wij jouw gegevens gebruiken
 • Dit vermelden wij ook mondeling in onze praktijk
 • Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om jou een goede behandeling of massage te geven.
 • Of om je te bereiken mocht jouw afspraak door omstandigheden niet door kunnen gaan
 • Wij versturen geen nieuwsbrief
 • Wij analyseren het bezoekgedrag op onze website, Facebook en Instagram niet
 • Wij plaatsen geen cookies
 • Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de wetgeving ons daartoe verplicht
 • Wanneer wij jouw gegevens bij wettelijke noodzaak moeten delen, maken wij afspraken met derde partijen om ervoor te zorgen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om toegang door derden uit te sluiten
 • Alleen Carlo en Romy hebben toegang tot jouw gegevens en ook alleen als jij onze dienst afneemt
 • Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zolang het nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wetgeving ons dit verplicht

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met :

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons